Online colleges

Als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus waren er in het voorjaar 2020 geen colleges te volgen in de Botniastins te Franeker.
In deze periode zijn er wel bijna wekelijks online colleges geweest.
Al onze online colleges zijn hier en op ons YouTube kanaal te bekijken.

Ook de Simmerjûncolleges – 2020 met als thema ‘Dwarsdenkers’ vindt u hier weer terug.

Evenals de Simmerjûncolleges – 2021 met als thema ‘De Canon’.

College door Dr. Eva Corpeleijn - Leefstijl en chronische ziekten: Drie vliegen in één klap?

Simmerjûncolleges - 2021: Prof. Maaike Meijer - Is de canonieke status voor vrouwen nog altijd een dubbeltje op zijn kant?

Simmerjûncolleges - 2021: Dr. Meindert Schroor - Hoesù un Franeker Kanon?

Simmerjûncolleges - 2021: Bert Looper - Wie bepaalt ús Canon?

Simmerjûncolleges - 2021: Gitte Brugman - Is er genoeg Friese kunst voor een Canon?

Simmerjûncolleges – 2021: Christianne Muusers – Bûter, brea en griene tsiis?

Simmerjûncolleges - 2021: Prof. Karel van der Toorn - Wie schreef de Bijbel eigenlijk?

Simmerjûncolleges - 2021: Prof. James Kennedy - Was de oude Canon fout?

College door Dr. Sytze Ypma - Donkere Dagen: Dolen in het donker

College door Adrie Warmenhoven - Donkere Dagen: Stralen in het donker

College door Drs. Manon Borst - De Engelse koning Henri VIII en de kunstenaar Hans Holbein de jongere

College door drs. Tjalling van der Schors - Covid-19, voorkomen en genezen met geneesmiddelen, tussen hoop en vrees

College door prof. dr. Andrej Zwitter - Hoe krijgen we een betere grip op Corona?

College door prof. dr. Steven Brakman - Na Corona: De crisis vanuit econonisch perspectief

College door prof. dr. Ko de Ridder - Na Corona: Een beschouwing over bureaucratie

College door Renate de Backere - Werelderfgoed de Waddenzee

College door prof. dr. Rob Hoppe - Na Corona: Wisselwerking tussen wetenschap, politiek en economie

Opening Academisch Jaar 2020/2021 - Dr. Jan Terlouw: Overheidsbeleid na Corona

'Balthasar Bekker' door Dr. Hans de Waardt

'Ferdinand Domela Nieuwenhuis' door Drs. Roel Sluiter

'Dwarsdenksters' door Drs. Bert Looper

'Jelle Banga' door Prof. dr. Mart van Lieburg

'Fedde Schurer' door Dr. Johanneke Liemburg

'Cissy van Marxveldt' door Monica Soeting

Privatisering bouwtoezicht door Mr. dr. Annalies Outhuijse

Verzilting in Fryslân door Ir. Joca Jansen

Wat maakt het Friese paard zo uniek? door Ir. Ids Hellinga

Van Universiteit naar Academie van Franeker

Europa na Corona door Dr. Harry Daemen

Anna Maria van Schurman door drs. Marjan Brouwer

Eenzaamheid in Fryslân door dr. Truus de Witte

De Decamerone (deel2) door prof. em. Rolf H. Bremmer Jr.

De Decamerone (deel 1) door prof. em. Rolf H. Bremmer Jr.

Ontbijtgens en Banketgens door drs. Manon Borst

Het zonnestelsel na Eise Eisinga door Adrie Warmenhoven