Wij zijn ANBI geregistreerd


De Academie van Franeker

Waar mensen samenkomen om kennis en ervaring te delen én inspiratie op te doen voor school, werk en leven

Gegevens Academie van Franeker:

Naam:
Stichting Academie van Franeker (kortweg Academie van Franeker)

RSIN:
858607396

Adres:
Breedeplaats 1
8801LZ Franeker

E-mailadres:
penningmeester@academiefraneker.nl

Statutaire doelstelling:
De statutaire doelstelling van de Stichting Academie van Franeker luidt:

Het geven van een eigentijdse doorstart aan het academisch verleden van de stad Franeker door het ontwikkelen en instandhouden van een instituut:
a) voor het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Franeker en Noordwest-Fryslân in samenwerking met de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen;

b) voor de vorming van een educatief centrum dat in samenwerking met de onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties in de regio ruimte biedt aan educatie in de breedste zin van het woord, passend bij de behoeften en de schaal van Fryslân als geheel en Noordwest-Fryslân in het bijzonder.

Bestuur:

  • Voorzitter: Eduard van Zuijlen
  • Penningmeester: Anne Bergsma
  • Secretaris: Manon Borst
  • Algemeen bestuurslid: Robert Jansen
  • Algemeen bestuurslid: Teunis Piersma
  • Algemeen bestuurslid: Caroline Oosting
  • Algemeen bestuurslid: Peter Polhuis
  • Algemeen bestuurslid: Frederike Travaille

Beloningsbeleid:
Onbezoldigd

Beleidsplan:
Klik hier voor het beleidsplan 2024-2028.

Jaarrekening 2022:
Klik hier voor de jaarrekening 2023.

Standaardformulier 2022 ANBI Algemeen:
Klik hier voor het Standaardformulier 2023 ANBI Algemeen

Meerjarig financieel kader:
Klik hier voor het meerjarig financieel kader 2024-2028.