Natuur & Techniek


De Academie heeft de ambitie om ‘school’ te maken in de natuurwetenschappen. Samen met partners in het veld, in het bedrijfsleven en in de wetenschap wordt een wetenschappelijk onderzoeksprogramma rond verzilting opgezet met als doel om in Franeker hèt onderzoekscentrum op dit terrein te vestigen.

Met hoogleraren als Jean Henri van Swinden (natuurkundige) en Henri Metius (wiskundige en astronoom) kan Franeker bogen op een aantal beroemde natuurwetenschappers uit het verleden. Jan Oort geboren in Franeker in 1900, is in de astronomie wereldberoemd. De Franse kunstenaar Jean Michel Othoniel heeft zich bij het ontwerpen van de Elfstedenfontein van Franeker laten inspireren door een kometenwolk die door de Leidse professor Oort ontdekt is.

De Academie heeft de ambitie om ook in het hier en nu ‘school’ te maken in de natuurwetenschappen. Samen met partners in het veld, in het bedrijfsleven en in de wetenschap wordt een wetenschappelijk onderzoeksprogramma rond verzilting opgezet met als doel om in Franeker hèt onderzoekscentrum op dit terrein te vestigen.

De allerbekendste wetenschapper uit Franeker is natuurlijk Eise Eisinga, de geniale ontwerper en bouwer van het Planetarium. Eisinga verbindt als persoon Natuur & Techniek: hij heeft de beste technieken van zijn tijd gebruikt om stappen te zetten in de natuurwetenschappen. Daarmee staat hij in een lange traditie van instrumentmakers en praktische onderzoekers uit het Fryslân van de achttiende en negentiende eeuw.

Die praktische insteek geeft de Academie als educatief centrum voor Noordwest-Friesland ook aan zijn contacten met het regulier onderwijs in de regio. We zoeken naar verbindingen tussen wetenschap, ambacht en onderwijs om kinderen en scholieren voor wetenschap en techniek te interesseren.