Elf academische verhalen

Wie lang bestaat, kan veel verhalen.
Meer dan twee eeuwen intensief universitair leven geeft ruimte voor menselijke verhalen. De historicus Josse Pietersma laat elf keer zien dat de Franeker Academie zich bepaald niet in een ivoren toren had opgesloten. Integendeel, ze stond volop in de gemeenschap van Franeker en omgeving.