Herstart Academie van Franeker


De Gemeente Franekeradeel, de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, de Protestantse Gemeente Franeker en de Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker (als eigenaar van de Botniastins) hebben elkaar gevonden in de gezamenlijke ambitie om tot heropening van de Franeker Academie te komen en op 5 oktober 2017 met het nodige ceremonieel een intentieverklaring getekend.

Dat was oktober 2017. Onder aanvoering van Prof. Jouke de Vries van de Campus en toenmalige burgemeester Eduard van Zuijlen is een team enthousiaste onbezoldigde professionals daarna voortvarend van start gegaan, wat al op 13 maart 2018 resulteerde in de oprichting van de Stichting Academie van Franeker, compleet met een zevenkoppig bestuur.

 

Vier domeinen

Het bestuur besloot tot inrichting van vier domeinen, die nauw aansluiten bij de faculteiten van weleer.

  • Letter & Geest
  • Recht & Bestuur
  • Mens & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

 

Beleidsplan

Klikt u hier voor het beleidsplan 2024-2028.

Activiteiten

Inmiddels werkt een team van vijfenveertig mensen aan de vormgeving van de nieuwe Academie.
Kijkt u ook eens bij onze agenda en berichten.