Herstart Academie van Franeker


De Gemeente Franekeradeel, de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, de Protestantse Gemeente Franeker en de Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker (als eigenaar van de Botniastins) hebben elkaar gevonden in de gezamenlijke ambitie om tot heropening van de Franeker Academie te komen en op 5 oktober 2017 met het nodige ceremonieel een intentieverklaring getekend.

Dat was oktober 2017. Onder aanvoering van Prof Jouke de Vries van de Campus en voormalig burgemeester Eduard van Zuijlen is een team enthousiaste onbezoldigde professionals daarna voortvarend van start gegaan, wat al op 13 maart 2018 resulteerde in de oprichting van de Stichting Academie van Franeker, compleet met een zevenkoppig bestuur.

 

Vier domeinen

Het bestuur besloot tot inrichting van vier domeinen, die nauw aansluiten bij de faculteiten van weleer.

 • Letter & Geest
 • Recht & Omgeving
 • Mens & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

 

Activiteiten

Inmiddels werkt een team van dertig mensen aan de vormgeving van de nieuwe Academie. Zichtbare activiteiten sinds de oprichting van de stichting:

 • 23-03-2018: Start Pilot Omgevingswet
 • 14-05-2018: Promotieplechtigheid onder auspiciën van de RUG en onthulling zegel van de Academie
 • 15-05-2018: Ontvangst van 50 studenten van Texas A&M University in samenwerking met Campus Fryslân
 • 31-05-2018: Excursie naar Salt Farm Texel met 15 studenten van
  Texas A&M University in samenwerking met Campus Fryslân
 • 07-07-2018: Deelname aan eerste Academiedagen Franeker
 • Zomer 2018: Zeven Simmerjûncolleges, bijgewoond door ruim 500 bezoekers