Over ons

Missie en visie


Inspiratie uit het verleden, visie voor de toekomst

 
De Stichting Academie van Franeker wil op eigentijdse wijze gestalte geven aan het universitaire verleden van Franeker. Zij wil dat doel bereiken door wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te stimuleren en te faciliteren in Franeker en Noordwest-Fryslân, in samenwerking met de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. Daartoe biedt zij o.a. publiekscolleges aan en creëert werkgroepen. Haar activiteiten worden gebundeld in een educatief centrum in samenwerking met de onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen in de regio. Daarbij staan de schaal en de behoeften van Fryslân, en Noordwest-Fryslân in het bijzonder, centraal.
 
Geïnspireerd door de vier faculteiten van de oude Academie – godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid, medicijnen en vrije kunsten – ontplooit de Stichting haar werkzaamheden op vier gebieden: Letter en Geest, Recht en Omgeving, Mens en Gezondheid en Natuur en Techniek. Dit alles in de vaste overtuiging dat haar wetenschappelijke activiteiten de kwaliteit van leven in de regio ten goede zullen komen.
Over ons