Over ons

Het Bestuur


Eduard van Zuijlen

Drs. Eduard van Zuijlen – Voorzitter

Eduard van Zuijlen, als bestuursvoorzitter en docent verbonden aan de Academie:
“Ik zie de Academie als een enorme kans voor Franeker en Noordwest-Fryslân. Een rijke geschiedenis weer nieuw leven inblazen en tegelijk de uitdaging aangaan om voor iedereen toegankelijke top wetenschap te bedrijven in de 21ste eeuw. Verbinden en samenwerken vormen de sleutels. Weet zeker dat het ons gaat lukken.”

Anne Bergsma

Ir. Anne Bergsma MBa – Penningmeester

Anne Bergsma, als penningmeester verbonden aan de Academie:
“Mijn motivatie om aan de Academie mee te werken: allereerst heb ik als student in het verleden de kans gehad om diverse universitaire studies te volgen en ik ben, naast dankbaar voor de mogelijkheden om te kunnen studeren, mij altijd bewust geweest van (en trots op) ons rijke academische verleden in Franeker. Het is mooi om in die traditie zelf te hebben mogen studeren en ontwikkelen. Om nu te mogen bijdragen het academische verleden een nieuwe hedendaagse invulling te geven is in mijn optiek een ‘logisch’ vervolg en verantwoordelijkheid als Franeker ‘loskop’.”

Annalies Outhuijse

Mr. dr. Annalies Outhuijse – Secretaris

Annalies Outhuijse, als secretaris en docent verbonden aan de Academie:
“De geschiedenis van Franeker als universiteitsstad heeft mij altijd gefascineerd. Na te hebben gehoord over het initiatief om de Academie nieuw leven in te blazen, heb ik dan ook geen moment getwijfeld om mijn hulp aan te bieden. Ook als geboren en getogen Franeker kan ik me niets mooiers voorstellen dan dat de Academie weer een eigen plaats krijgt in de stad en wederom de kans krijgt om een bijdrage te leveren aan de stad en haar omgeving.”

Andrej Zwitter

Prof. dr. Andrej Zwitter – Bestuurslid Recht & Omgeving

Andrej Zwitter, als bestuurslid en docent verbonden aan de Academie:
“De Academie van Franeker maakt een belangrijk maatschappelijk onderdeel van de regio uit. De Academie biedt bovenal een waardevolle link tussen wetenschap en de bredere bevolking die zo belangrijk is voor de waardering en kennis overdracht. De Academie van Franeker kijkt terug naar een lange traditie van onderzoek en onderwijs die voortgezet wordt door deze stichting. Daarom is het voor de rijksuniversiteit Groningen van groot belang om deze ontwikkeling zo goed mogelijk te steunen.”

Manon Borst

Drs. Manon Borst – Bestuurslid Letter & Geest

Manon Borst, als bestuurslid en docent verbonden aan de Academie:
“Vanuit mijn werk als directeur van het stadsmuseum van Franeker ben ik schatbewaarder van alle objecten die zijn overgebleven uit de periode van de Franeker universiteit. De strenge blikken van de tientallen professoren kijken over mijn schouder mee vanuit hun donkere lijsten. Het idee dat de Franeker universiteitstraditie nieuw leven ingeblazen zou worden sprak mij meteen aan. Hier wilde ik graag mijn steentje aan bijdragen. Als ik nu de professorenportretten voorbijloop meen ik soms vanuit mijn ooghoek een glimlachje op te vangen. Dit sterkt mij in het idee dat wij op de goede weg zijn.”

Robert Jansen

Robert Jansen MSc – Bestuurslid Mens & Gezondheid

Robert Jansen, als bestuurslid verbonden aan de Academie:
“Opgericht in 1585 bestond er in Franeker ruim 250 jaar een instelling voor academisch onderwijs, eerst als universiteit en later als atheneum. Een instelling waarvan zowel de oprichting als het sluiten grote gevolgen voor de stad en de regio moet hebben gehad. Het vormt een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis en daarmee van onze identiteit als Franeker. Onvermijdelijk dringt zich hierbij de vraag op hoe het zou zijn als Franeker zijn universiteit zou hebben behouden. Of relevanter, wat er gebeurt als we op enige wijze de geschiedenis kunnen laten herleven. Waar zou het toe kunnen leiden? Wat zou Franeker met zijn rijke academieverleden voor de wereld van vandaag en morgen kunnen betekenen? Deze vragen riepen gedachten en beelden bij me op waar ik iets mee wilde doen. Ambitieus? Zeker. Maar gelukkig bleek ik niet de enige. Kijkend naar de mensen en de organisaties die zich al bij ons hebben aangesloten zie ik een realisatiekracht waarmee we vooruit naar het verleden gaan. Naar de nieuwe Academie van Franeker.”

Pieter Oosterhof

Pieter Oosterhof – Bestuurslid Educatie

Pieter Oosterhof, als bestuurslid verbonden aan de Academie:
“In de nieuwe opzet van de Academie van Franeker komen voor mij veel lijnen bij elkaar. Ik heb een sterk gevoel voor historie en traditie en in Franeker kom ik daardoor volledig aan mijn trekken. Ik werk al jaren in het onderwijs en in de nieuwe opzet van de Academie zie ik veel mogelijkheden om mijn ervaring in te zetten voor de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe vormen van onderwijs. En als voorzitter van de Stichting Beheer Diaconale Goederen, de eigenaar van de Botniastins, ben ik blij dat het gebouw onderdak gaat bieden aan de Academie en daardoor een nieuwe toekomst tegemoet gaat. Vanuit het verleden, via het heden vorm geven aan de toekomst