Over ons

Het Bestuur


Eduard van Zuijlen

Drs. Eduard van Zuijlen – Voorzitter

Eduard van Zuijlen, als bestuursvoorzitter en docent verbonden aan de Academie:
“Ik zie de Academie als een enorme kans voor Franeker en Noordwest-Fryslân. Een rijke geschiedenis weer nieuw leven inblazen en tegelijk de uitdaging aangaan om voor iedereen toegankelijke top wetenschap te bedrijven in de 21ste eeuw. Verbinden en samenwerken vormen de sleutels. Weet zeker dat het ons gaat lukken.”

Anne Bergsma

Ir. Anne Bergsma MBa – Penningmeester

Anne Bergsma, als penningmeester verbonden aan de Academie:
“Mijn motivatie om aan de Academie mee te werken: allereerst heb ik als student in het verleden de kans gehad om diverse universitaire studies te volgen en ik ben, naast dankbaar voor de mogelijkheden om te kunnen studeren, mij altijd bewust geweest van (en trots op) ons rijke academische verleden in Franeker. Het is mooi om in die traditie zelf te hebben mogen studeren en ontwikkelen. Om nu te mogen bijdragen het academische verleden een nieuwe hedendaagse invulling te geven is in mijn optiek een ‘logisch’ vervolg en verantwoordelijkheid als Franeker ‘loskop’.”

Manon Borst

Drs. Manon Borst – Secretaris

Manon Borst, als secretaris en docent verbonden aan de Academie:
“Vanuit mijn werk als directeur van het stadsmuseum van Franeker ben ik schatbewaarder van alle objecten die zijn overgebleven uit de periode van de Franeker universiteit. De strenge blikken van de tientallen professoren kijken over mijn schouder mee vanuit hun donkere lijsten. Het idee dat de Franeker universiteitstraditie nieuw leven ingeblazen zou worden sprak mij meteen aan. Hier wilde ik graag mijn steentje aan bijdragen. Als ik nu de professorenportretten voorbijloop meen ik soms vanuit mijn ooghoek een glimlachje op te vangen. Dit sterkt mij in het idee dat wij op de goede weg zijn.”

Robert Jansen

Robert Jansen MSc – Vice-voorzitter

Robert Jansen, als bestuurslid verbonden aan de Academie:
“Opgericht in 1585 bestond er in Franeker ruim 250 jaar een instelling voor academisch onderwijs, eerst als universiteit en later als atheneum. Een instelling waarvan zowel de oprichting als het sluiten grote gevolgen voor de stad en de regio moet hebben gehad. Het vormt een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis en daarmee van onze identiteit als Franeker. Onvermijdelijk dringt zich hierbij de vraag op hoe het zou zijn als Franeker zijn universiteit zou hebben behouden. Of relevanter, wat er gebeurt als we op enige wijze de geschiedenis kunnen laten herleven. Waar zou het toe kunnen leiden? Wat zou Franeker met zijn rijke academieverleden voor de wereld van vandaag en morgen kunnen betekenen? Deze vragen riepen gedachten en beelden bij me op waar ik iets mee wilde doen. Ambitieus? Zeker. Maar gelukkig bleek ik niet de enige. Kijkend naar de mensen en de organisaties die zich al bij ons hebben aangesloten zie ik een realisatiekracht waarmee we vooruit naar het verleden gaan. Naar de nieuwe Academie van Franeker.”

Caroline Oosting

Caroline Derkx-Oosting – Bestuurslid en communicatieadviseur

Caroline Derkx-Oosting, als bestuurslid en communicatieadviseur verbonden aan de Academie:
“Al vanaf het eerste uur ben ik betrokken bij de heropleving van de Academie van Franeker om de intentieverklaring en de uitingen daar omheen vorm te geven. Als liefhebben van kunst, cultuur en geschiedenis wil ik graag mijn steentje bijdragen aan dit mooie initiatief om de rijke historie van Franeker nieuw leven in te blazen. Eerst als communicatieadviseur en sinds 2023 ook als bestuurslid. Kennis delen, verwondering brengen en nieuwsgierig maken voor een breed publiek maar vooral ook de jeugd prikkelen en inspireren om verder te kijken. Dat is mijn drijfveer.”

Theunis Piersma

Prof. dr. Theunis Piersma – Bestuurslid

Theunis Piersma, als bestuurslid en docent verbonden aan de Academie:
“Wetenschap is van grote waarde voor de maatschappij. Om die waarde te kunnen toevoegen, moeten wetenschappers wegblijven bij de waan van de dag. Een ivoren toren is heel goed. Tegelijk moet er natuurlijk wel communicatie zijn tussen wetenschap en maatschappij. Een initiatief dat van onderop is ontstaan, zoals de Academie, is daarvoor een prachtig middel.”

Peter Polhuis

Dr. Peter Polhuis – Bestuurslid

Peter Polhuis, als bestuurslid en docent verbonden aan de Academie:
“Het is een goede zaak dat het academische gedachtegoed in Franeker levend wordt gehouden en dat wetenschap dicht bij de mensen wordt gebracht via onder meer publiekscolleges. Ik wil graag eraan bijdragen dat de mooie lijn van alles wat er sinds de oprichting van de Academie van Franeker bereikt is wordt voortgezet of zelfs wordt uitgebouwd.”

Frederike Travaille

Frederike Travaille – Bestuurslid

Frederike Travaille, als bestuurslid en docente van de Junior Academie:
“Wat mij in het bijzonder aanspreekt bij de Academie is dat we buiten de vaste structuren de nieuwsgierigheid van volwassenen en kinderen faciliteren.
De Junior Academie biedt ruimte voor eigen initiatief en vrijheid om te experimenteren. Ik heb ‘ja’ gezegd tegen de rol van bestuurslid, omdat ik verbindingen wil maken met het reguliere onderwijs en daarnaast een stem voor kinderen wil zijn.”