Academische tijden herleven

Ons verhaal

Collegereeks Leauwe yn Fryslân
Wat heeft het christelijk geloof betekend voor Fryslân, en andersom? Wat is de interactie tussen taal, landschap en geschiedenis enerzijds en kerk, geloof en spiritualiteit anderzijds?
Collegereeks | Leauwe yn Fryslân
 
Wetenschap en maatschappij verbinden

Agenda