Academische tijden herleven

Ons verhaal

5 oktober is de opening van het Academisch Jaar 2022 - 2023

Wij willen u uitnodigen om aanwezig te zijn bij deze officiële opening van ons lustrumjaar in de Martinikerk.

                ————————————————-


Opening Academisch Jaar 2022 – 2023
.......