Academische tijden herleven

Ons verhaal

Wij zijn weer gestart met Colleges:


Baanbrekers
:
Drie topwetenschappers geven college aan de Thúsakademy van de Academie van Franeker en Omrop Fryslân Televisie.

Simmerjûncolleges:
Dit jaar is het thema: De Canon.
Ook dit jaar hebben we sprekers van naam bereid gevonden om een college te verzorgen tijdens alweer de derde serie Simmerjûncolleges. Het thema is de Canon. We zijn in Nederland naarstig op zoek naar een gedeelde cultuur. Wat maakt ons tot Nederlanders, Friezen, Franekers?
De Canon is een manier om hier een vorm voor te vinden. In de Simmerjûncolleges proberen we onze drang tot Canonvorming van allerlei kanten te bekijken. Niet alleen de Canon van de geschiedenis, de Bijbel of de literatuur komt aan bod, maar ook de Canon van ons Nederlandse voedsel. Het beloven weer interessante, vermakelijke en leerzame woensdagavonden te worden in Franeker.


.......