Recht & Bestuur


In het domein Recht en Bestuur richt de Academie zich op de actualiteit van het recht, de economie en de (internationale) politiek. Publiekscolleges en cursussen voor mensen die binnen hun beroep willen bijblijven – in samenwerking met andere kennisinstellingen kan veel, heel veel geleverd worden. Net als in het verleden, biedt de Academie grote en minder grote denkers de mogelijkheid zich te verdiepen in en een bijdrage te leveren aan deze onderwerpen.

Belangrijke rol in het opleiden van juristen

De faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Franeker heeft een belangrijke rol gespeeld in het opleiden van juristen. Vele grote denkers in het recht kregen op deze universiteit de mogelijkheid zich te verdiepen in het recht en een belangrijke bijdrage te leveren aan het recht. Het is niet voor niets dat van de zes juristen van wie beelden staan voor het gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag, twee een belangrijke band met Franeker hebben.

Cornelis van Bijnkershoek (Middelburg, 29 mei 1673 – Den Haag, 16 april 1743) heeft na zijn studie in Franeker belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Wetten van de Zee in zijn werken over de rechten van kusstaten van de aangrenzende wateren. Zijn bekendste werk binnen het internationaal recht is De dominio maris(1702). Van 1704 tot zijn overlijden was hij raadsheer en president van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland. In die tijd hield hij een dagboek bij van de argumentatie in rechtszaken en motivatie van vonnissen, wat van groot belang was voor de kennis van de rechtspraak van de Hoge Raad in de eerste helft van de achttiende eeuw.

Ook één van de zes andere standbeelden die voor Hoge Raad staat heeft een belangrijke relatie met de Universiteit van Franeker. Ulrik Huber (Dokkum, 12 maart 1636 – Franeker, 8 november 1694) was een Nederlandse hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Franeker en een politiek filosoof. Hij heeft een aantal belangrijke werken gepubliceerd, waaronder ‘De jure civitatis libri tres’ uit 1672. Hij werd internationaal beroemd door zijn studies over het Romeins recht en leverde een belangrijke bijdragen aan het Rooms-Hollands recht.

Zoals bovenstaande heren tonen, is een goed jurist geïnteresseerd in meer dan enkel het recht. Dit was één van de belangrijkste redenen om de faculteit Rechtsgeleerdheid om te dopen tot het domein Recht en Omgeving. Binnen dit domein richt de Academie zich op de rechtsactualiteiten, maar ook op de actualiteiten binnen de economie en de (internationale) politiek.

Onder de vlag van dit domein zullen diverse onderzoeks- en onderwijsactiviteiten worden gestart. De eerste onderzoeksactiviteiten zijn reeds gestart in de vorm van een evaluatie-onderzoek van de pilot Omgevingswet in samenwerking met de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast zullen publiekscolleges en andere colleges worden aangeboden – in samenwerking met wetenschappelijke en maatschappelijke partners – voor geïnteresseerden die deze onderwerpen (beter) willen leren kennen. Net als in het verleden, biedt de Academie grote en minder grote denkers de mogelijkheid zich te verdiepen in en een bijdrage te leveren aan deze onderwerpen.