Wat zijn cookies en wat doen wij ermee?


Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om de website van Academie van Franeker beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren en te analyseren. Op deze manier kan Academie van Franeker nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode bezocht hebben. Academie van Franeker analyseert deze data en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Wat zijn vergelijkbare technieken?

Javascript

Wij gebruiken Javascript om de site interactief en gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast gebruiken we Javascript om metingen op de website mogelijk te kunnen maken.

Tags/Beacons/Pixels

Tags, beacons en pixels zijn synoniemen. We gebruiken tags in de website om te meten. Daarnaast worden tags gebruikt voor (re)marketingdoeleinden om onze bezoekers een gerichter aanbod van onze producten en diensten te kunnen doen.

Wanneer hierna wordt gesproken over cookies, worden ook de hierboven toegelichte technieken bedoeld.

Welke gegevens worden er opgeslagen?

In een cookie kan slechts een beperkte hoeveelheid gegevens worden opgeslagen. Cookies worden dan ook vaak gebruikt voor de opslag van bijvoorbeeld een uniek nummer of technische gegevens. Denk hierbij aan gebruikte browser, klikgedrag, muisbewegingen, scroll-activiteiten, ingevoerde tekst, bezoektijdstip, bezoekfrequentie, IP-adres, de bezochte pagina’s en/of de duur van de ‘gebruikerssessie’. Cookies verzamelen geen informatie zoals een naam, telefoonnummer of e-mailadres. Desondanks zijn de gegevens wel vaak (indirect) herleidbaar naar uw computer (IP-adres); daarmee worden de gegevens dan aangemerkt als persoonsgegevens.

Welke soorten cookies gebruiken wij?

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies wij inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder meer over de diverse soorten cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze website. Tevens zijn deze cookies noodzakelijk voor een goede technische werking van onze website. Voor deze categorie cookies vragen wij geen toestemming.

Analytische cookies

Analytische cookies geven ons inzicht in de informatiebehoefte en interesse van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren en gerichte en relevante website-inhoud en -advertenties aan te kunnen bieden.

Wij werken samen met Google Analytics. Met deze partij hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Het is Google niet toegestaan om de verkregen gegevens te delen of te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten de IP-adressen anonimiseren.

Waarom gebruiken we deze cookies?

Door middel van de cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat je bij een herhaal bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De door ons geplaatste cookies hebben als doel het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over het bezoek aan deze website. Denk hierbij aan gebruikte browser, klikgedrag, muisbewegingen, scroll-activiteiten, bezoekfrequentie, de bezochte pagina’s en de duur van de ‘gebruikerssessie’. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze website beter op de gebruikerswensen aan te passen. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data.

Wij maken gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent.

Cookies weigeren

U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browser instellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen.

Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen.

De tekst van dit cookiestatement kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Versie: november 2018