Mens & Gezondheid


Vanuit het domein Mens en Gezondheid wordt samen met de GGZ Friesland invulling gegeven aan activiteiten voor een breed publiek en zorgprofessionals. Dat kan gaan om colleges op het terrein van de psychiatrie en (klinische) psychologie en deskundigheidsbevordering van personeel en zorgverleners uit de regio. Het domein Mens en Gezondheid spiegelt zich aan de oude medische faculteit maar met een focus op de geestelijke gezondheidszorg.

Binnen de Academie van Franeker, was de medische faculteit de kleinste met een bezetting van één of twee hoogleraren. Er was een botanische tuin voor het bereiden van geneesmiddelen en een anatomisch theater waar met het ontleden van lijken de menselijke anatomie werd gedemonstreerd. Een gasthuis waar patiënten konden worden opgenomen om het verloop van ziektebeelden te volgen heeft de academie echter nooit gehad.

 

Veruit de belangrijkste medicus uit Franeker was Petrus Camper (1722-1789). Hij was een pionier in de vergelijkende anatomie. Camper was slechts vijf jaar hoogleraar aan de Academie en was daarna professor in Amsterdam en Groningen. Hij bleef echter behouden voor de stad Franeker en de Academie dankzij zijn buitenverblijf Klein Lankum.

 

Daar waar Franeker ten tijde van de Academie geen gasthuis voor patiënten had, veranderde dit vijf jaar na het sluiten van de Academie. Het provinciebestuur besloot in 1848 om in de vrijgekomen gebouwen psychiatrische patiënten onder te brengen, Ruim anderhalve eeuw was er een psychiatrisch ziekenhuis in Franeker.

 

Het domein Mens en Gezondheid spiegelt zich aan de oude medische faculteit met een focus op de geestelijke gezondheidszorg. Samen met de GGZ Friesland wordt invulling gegeven aan activiteiten voor een breed publiek en zorgprofessionals. Dit wordt gedaan middels publiekscolleges op het terrein van de psychiatrie en (klinische) psychologie, deskundigheidsbevordering van personeel en zorgverleners uit de regio en met een atelier voor studenten in het kader van een minor programma over verslavingsproblematiek.