Cursus | Klimaatverandering en Ecologie

  • 23 maart 2022
  • 19:30 - 21.30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Cursus | Klimaatverandering en Ecologie

Anders denken leidt tot anders leven?

Ons doen en laten wordt (mede) bepaald door onze manier van denken. Dat geldt zeker voor onze manier van leven, in het bijzonder voor onze omgang met onze leefomgeving. De huidige klimaat- en milieuproblemen maken het noodzakelijk om anders te gaan denken en leven.
In deze reeks van vier bijeenkomsten komen een aantal hedendaagse ecologische denkers aan het woord zodat we dan met elkaar kunnen bespreken wat de implicaties van hun opvattingen zouden kunnen zijn voor ons leven.

De interactieve ontdekkingstocht begint met een schets van de situatie waarin we ons bevinden en hoe onze manier van denken daaraan heeft bijgedragen (23 maart 2022).
Op de drie daaropvolgende bijeenkomsten maken we kennis met een andere manier van denken over onszelf en daarmee over onze plek in de natuur (6, 13 en 20 april 2022). Van Martin Heidegger en Thich Nhat Hanh krijgen we te horen dat ons bestaan verbonden is met het bestaan van de bomen, de beken en de beesten, van Timothy Morton dat we de koe (ook) als een ver familielid of ‘naaste’ zouden kunnen beschouwen en van Bruno Latour dat wij samen met heel veel andere levende wezens aardbewoners zijn die in een kritieke zone leven.
Elke bijeenkomst bespreken we wat dit zou betekenen voor al diegenen die in Waadhoeke wonen.
Op al deze avonden krijgen de deelnemers volop ruimte om vragen te stellen en in discussie te gaan over deze zeer actuele problematiek.

Deze colleges worden als reeks aangeboden, belangstellenden die zich hiervoor inschrijven ontvangen een getuigschrift na afloop. Inschrijven kan via info@academiefraneker.nl en de kosten voor de cursus zijn 100 euro. De cursus gaat door bij voldoende belangstelling.

De cursus vindt plaats onder de deskundige begeleiding van Jan Flameling.
In 1994 richtte Jan het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Sindsdien werkt hij als docent, trainer en gespreksbegeleider.
Bij de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) geeft hij dit jaar de Basiscursus ‘Inleiding in de filosofie’, Master Classes over Martha Nussbaum en over Jacques Derrida en Summer Schools over het taoïsme en dichtkunst en over het ecologische denken van Donna Haraway. Zoals elk jaar begeleidt hij ook in 2022 weer verschillende workshops met therapeuten, interventiekundigen en adviseurs.
Al bijna dertig jaar organiseert hij ‘denkvakanties’ op het Griekse eiland Amorgos en (sinds vorig jaar) in de Toscane. De afgelopen jaren bepreekt hij in zijn seminars vaak de opvattingen van ecologische denkers als Timothy Morton, Bruno Latour en Donna Haraway. Zie voor meer informatie: www.janflameling.nl