Letter & Geest


Het domein Letter & Geest spiegelt zich aan de oude faculteit van de theologie, maar richt zich op de geesteswetenschappen in de ruimste zin: geschiedenis, letterkunde, kunst en cultuur, levensovertuiging. Dan kan het gaan om laagdrempelige kennisoverdracht, zoals de Simmerjûncolleges, of diepgravender, in een collegereeks voor echte liefhebbers. Daarnaast organiseert Letter & Geest de publieksactiviteiten van de Academie van Franeker.

De kernactiviteit van elke universiteit was en is het geven van colleges

De Academie van Franeker onderscheidt zich wat dat betreft niet van de universiteiten in heden en verleden. Wat wel een groot verschil is: je hoeft niet als student ingeschreven te staan om colleges te kunnen volgen aan de Academie van Franeker. Iedereen met interesse is welkom in de Botniastins of de Martinikerk.

In onze korte geschiedenis hebben we al kunnen merken dat de colleges van de Academie aan hun doel beantwoorden. We willen een groot aantal doelgroepen aan ons binden, van professional tot leek, van jong tot oud.

Tijdens onze Simmerjûncolleges bieden we zeven weken lang een programma van academische lezingen die laagdrempelig maar kwalitatief hoogstaand zijn. In de winter gaan we meer de diepte in.

In het winterseizoen van 2018/19 starten we met een cursusreeks genaamd Het Begin. Dit is een collegereeks met diepgang, over ‘het begin’, beschouwd vanuit verschillende culturen, godsdiensten en vanuit Darwins wetenschappelijke theorie. Het belooft een zeer interessante collegereeks te worden met docenten van naam en faam!