Word vriend van de Academie van Franeker

Samen
kunnen
we meer
mogelijk
maken

Draagt u de Academie van Franeker een warm hart toe?

De Academie van Franeker bestaat uit een groot team aan vrijwilligers die de rijke historie van Franeker als universiteitsstad nieuw leven inblazen. Ook vrienden zijn van groot belang voor de academie. Zij zorgen met hun jaarlijkse bijdrage voor aanvullende ondersteuning, nodig voor extra voorzieningen, zoals onderwijsmateriaal, uitbreiding van bibliotheek etc.

Particuliere vriend van de academie van Franeker

Als particulier vriend is er een jaarlijkse bijdrage van €25,-

U krijgt dan:

  1. Een certificaat Amici
  2. De nieuwsbrief van de academie.
  3. Een uitnodiging voor de opening van het Academisch jaar
  4. Exclusief college voor vrienden
Ja, ik word ‘Particuliere vriend van de Academie van Franeker’
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Stuur een mail naar penningmeester@academiefraneker.nl, dan nemen wij contact met u op. De Stichting Academie van Franeker is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat bijdragen en giften voor u voor de belastingen aftrekbaar zijn.

Zakelijke vriend van de academie van Franeker

Als zakelijke vriend van is er een jaarlijkse bijdrage van minimaal €250,-

Als “maecenas van de Academie” steunt u uiteraard onze academie en geniet u ook nog van de volgende voordelen:

  1. Een certificaat maecenas
  2. Korting op zaalhuur
  3. Vermelding op de site
  4. De nieuwsbrief van de Academie
  5. Een uitnodiging voor de opening van het Academisch jaar
  6. Exclusief college voor vrienden
Ja, ik word ‘Zakelijke vriend van de Academie van Franeker’
Een fiscaal interessante optie is als u een periodieke volmacht opstelt waarbij u vijf jaar of langer een vast bedrag van €250,- per jaar schenkt aan de Academie van Franeker. Uw giften zijn dan volledig aftrekbaar. Dit kan al snel tientallen euro’s per jaar schelen.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Stuur een mail naar penningmeester@academiefraneker.nl, dan nemen wij contact met u op. De Stichting Academie van Franeker is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat bijdragen en giften voor u voor de belastingen aftrekbaar zijn.