Weer thuis…..

De bibliothecaris van de Academie van Franeker werd deze week aangenaam verrast met twee schenkingen. Los van elkaar werden twee oude boeken geschonken:

  • Het boek van Hermannus Venema is opgedragen aan zijn schoonzoon Campegius Vitringa
  • Het andere boek is geschreven door Campegius Vitringa.

Twee boeken uit de tijd van de Universiteit van Franeker zijn weer thuis!