De vrijwilligers van de Academie van Franeker


Hieronder ziet u per domein onze vrijwilligers:

Domein: Letter en Geest Domein: Recht en Omgeving
Manon Borst (bestuur) Annalies Outhuijse (bestuur)
Rolf Bremmer Harry Daemen
Carla vd Kooi Anna Lisa van Onna
Josse Pietersma Peter Polhuis
Sytze Ypma
Domein: Mens en Gezondheid Domein: Natuur en Techniek
Robert Jansen (bestuur) Eduard van Zuijlen (bestuur)
Toni Bloemink Tineke de Vries
Mark Pijlman Onno de Vegt
Baukje Boersma Robert te Gussinklo Ohman
Dineke Bos Lia van Dijk
Wineke Bremmer Liesbeth Drenth
Brenda Schouten (GGZ) Dick Tolsma
Nynke Boonstra (GGZ) Manon Meijer
Louwra Weisfelt (GGZ)

De vrijwilligers van de Junior Academie:

Pieter Oosterhof (bestuur)
Anne Bergsma (bestuur)
Ingrid Teertstra
Josse Pietersma

De vrijwilligers voor ondersteuning van bestuur en domeinen:

PR en Communicatie Collectiebeheer Leeszaal
Caroline Derkx Carla van der Kooi
Nynke van der Vaart Josse Pietersma
Yvonne Goudberg Manon Borst (bestuur)
Hieke Joustra
Manon Meijer
Annalies Outhuijse (bestuur)
Eduard van Zuijlen (bestuur)
.
Bestuursondersteuning Bestuursadviseurs
Caroline Derkx (adviseur PR en Communicatie) Jouke de Vries (wetenschap)
Maaike van Dijk (verslaglegging) Ide Jan Woltman (juridische zaken)
Regien Adema (fondsenwerving)
Susan van der Werf (bouwmeester)
Facilitair
Arjen de Boer (beheer stins)
Baukje Boersma
Tineke Hemminga
Lieke Jansen
Carla van der Kooi
Klaaske Panbakker
Hanny Risseeuw