De vrijwilligers van de Academie van Franeker


Hieronder ziet u per domein onze vrijwilligers:

Domein: Letter en Geest Domein: Recht en Omgeving
Manon Borst (bestuur) Annalies Outhuijse (bestuur)
Rolf Bremmer Harry Daemen
Carla vd Kooi Anna Lisa van Onna
Josse Pietersma Peter Polhuis
Flora Visser
Domein: Mens en Gezondheid Domein: Natuur en Techniek
Robert Jansen (bestuur) Eduard van Zuijlen (bestuur)
Toni Bloemink Tineke de Vries
Mark Pijlman Onno de Vegt
Baukje Boersma Robert te Gussinklo Ohman
Dineke Bos Lia van Dijk
Wineke Bremmer Liesbeth Drenth
Brenda Schouten (GGZ) Dick Tolsma
Nynke Boonstra (GGZ) Manon Meijer
Louwra Weisfelt (GGZ)

De vrijwilligers van educatie:

Pieter Oosterhof (bestuur)
Anne Bergsma (bestuur)
Ingrid Teertstra
Josse Pietersma
Engelien Reitsma (Campus Friesland)
.

De vrijwilligers voor ondersteuning van bestuur en domeinen:

PR en Communicatie Collectiebeheer Leeszaal
Caroline Derkx Carla van der Kooi
Nynke van der Vaart Josse Pietersma
Yvonne Goudberg Manon Borst (bestuur)
Hieke Joustra
Manon Meijer
Annalies Outhuijse (bestuur)
Eduard van Zuijlen (bestuur)
.
Bestuursondersteuning Facilitair
Caroline Derkx (adviseur PR en Communicatie) Arjen de Boer (beheer stins)
Maaike van Dijk (verslaglegging) Lieke Jansen
Regien Adema (fondsenwerving) Hanny Risseeuw
Susan van der Werf (bouwmeester) Klaaske Panbakker
Carla van der Kooi
Bestuursadviseurs
Jouke de Vries (wetenschap)
Ide Jan Woltman (juridische zaken)