De vrijwilligers van de Academie van Franeker


Vrijwilligers bestuur:

Eduard van Zuijlen (voorzitter)
Anne Bergsma (penningmeester)
Manon Borst (secretaris)
Robert Jansen (vice-voorzitter)
Pieter Oosterhof
Caroline Oosting

Raad van Advies:

Erica Schaper (voorzitter)
Dick Berlijn
Douwe Breimer
Jacob Fokkema

Hieronder ziet u per domein onze vrijwilligers:

Domein: Letter en Geest Domein: Recht en Omgeving
Manon Borst (bestuur) – Teamleider Annalies Outhuijse  – Teamleider
Rolf Bremmer Harry Daemen
Carla van der Kooi Ruud Goeman
Josse Pietersma Margriet Oppedijk
Sytze Ypma Peter Polhuis
Domein: Mens en Gezondheid Domein: Natuur en Techniek
Wineke Bremmer – Teamleider Eduard van Zuijlen (bestuur) – Teamleider
Toni Bloemink  Lia van Dijk
Baukje Boersma Willem Jan van Elsacker
Dineke Bos Robert te Gussinklo Ohman
Robert Jansen (bestuur) Manon Meijer
Chris Mollema
Dick Tolsma
Onno de Vegt
Irene de Vries
Tineke de Vries

De vrijwilligers van de Junior Academie:

Pieter Oosterhof (bestuur) – Teamleider
Anne Bergsma (bestuur)
Harry Daemen
Paul Dolk
Josse Pietersma
Ingrid Teertstra
Frederike Travaille

De vrijwilligers voor ondersteuning van bestuur en domeinen:

PR en Communicatie Collectiebeheer Leeszaal
Caroline Derkx – Teamleider Carla van der Kooi
Yvonne Goudberg Josse Pietersma
Berber Bijma Manon Borst (bestuur)
Hieke Joustra
Manon Meijer
Hinke Pietersma
Eduard van Zuijlen (bestuur)
   
Bestuursondersteuning Bestuursadviseurs
Regien Adema (fondsenwerving) Jouke de Vries (wetenschap)
Maaike van Dijk (verslaglegging) Ide Jan Woltman (juridische zaken)
Yvonne Goudberg (ondersteuning penningmeester)
Irene de Vries (ondersteuning secretaris)
Facilitair
Arjen de Boer (beheer stins)
Baukje Boersma – Teamleider
Lisette Groeneveld
Lieke Jansen
Carla van der Kooi
Hanny Risseeuw
Irene de Vries

 

Onderzoekers:

Harry Boonstra
Liesbeth Drenth