De vrijwilligers van de Academie van Franeker


Hieronder ziet u per domein onze vrijwilligers:

Domein: Letter en Geest Domein: Recht en Omgeving
Manon Borst (bestuur) Annalies Outhuijse (bestuur)
Rolf Bremmer Harry Daemen
Carla van der Kooi Anna Lisa van Onna
Josse Pietersma Peter Polhuis
Sytze Ypma
Domein: Mens en Gezondheid Domein: Natuur en Techniek
Robert Jansen (bestuur) Eduard van Zuijlen (bestuur)
Toni Bloemink  Lia van Dijk
Baukje Boersma Robert te Gussinklo Ohman
Dineke Bos Manon Meijer
Wineke Bremmer Dick Tolsma
Mark Pijlman Onno de Vegt
Brenda Schouten (GGZ) Tineke de Vries

De vrijwilligers van de Junior Academie:

Pieter Oosterhof (bestuur)
Anne Bergsma (bestuur)
Harry Daemen
Paul Dolk
Josse Pietersma
Ingrid Teertstra
Frederike Travaille
Susanne Zijlstra

De vrijwilligers voor ondersteuning van bestuur en domeinen:

PR en Communicatie Collectiebeheer Leeszaal
Caroline Derkx Carla van der Kooi
Yvonne Goudberg Josse Pietersma
Hieke Joustra Manon Borst (bestuur)
Manon Meijer
Susanne Zijlstra
Annalies Outhuijse (bestuur)
Eduard van Zuijlen (bestuur)
   
Bestuursondersteuning Bestuursadviseurs
Caroline Derkx (adviseur PR en Communicatie) Jouke de Vries (wetenschap)
Maaike van Dijk (verslaglegging) Ide Jan Woltman (juridische zaken)
Regien Adema (fondsenwerving)
Susan van der Werf (bouwmeester)
Facilitair
Arjen de Boer (beheer stins)
Baukje Boersma
Tineke Hemminga
Lieke Jansen
Carla van der Kooi
Klaaske Panbakker
Hanny Risseeuw

 

Onderzoekers:

Liesbeth Drenth