De vrijwilligers van de Academie van Franeker


Vrijwilligers bestuur:

Eduard van Zuijlen (voorzitter)
Anne Bergsma (penningmeester)
Manon Borst (secretaris)
Robert Jansen (vice-voorzitter)
Caroline Oosting
Theunis Piersma
Peter Polhuis
Frederike Travaille

Raad van Advies:

Erica Schaper (voorzitter)
Dick Berlijn
Douwe Breimer
Nynke Boonstra
Jacob Fokkema

Hieronder ziet u per domein onze vrijwilligers:

Domein: Letter en Geest Domein: Recht en Bestuur
Manon Borst (bestuur) – Teamleider Annalies Outhuijse  – Teamleider
Rolf Bremmer Harry Daemen
Carla van der Kooi Peter Polhuis (bestuur)
Josse Pietersma
Ellen Rombout
Sytze Ypma
Domein: Mens en Gezondheid Domein: Natuur en Techniek
Wineke Bremmer – Teamleider Eduard van Zuijlen (bestuur) – Teamleider
Toni Bloemink Willem Jan van Elsacker
Dineke Bos Robert te Gussinklo Ohman
Robert Jansen (bestuur) Manon Meijer
Bart Hetebrij Chris Mollema
Dick Tolsma
Onno de Vegt
Irene de Vries
Tineke de Vries

De vrijwilligers van de Junior Academie:

Pieter Oosterhof  – Teamleider
Anne Bergsma (bestuur)
Harry Daemen
Josse Pietersma
Ingrid Teertstra
Frederike Travaille (bestuur)

De vrijwilligers voor ondersteuning van bestuur en domeinen:

PR en Communicatie Collectiebeheer Leeszaal
Caroline Derkx  (bestuur) – Teamleider Carla van der Kooi
Yvonne Goudberg Josse Pietersma
Berber Bijma Manon Borst (bestuur)
Hieke Joustra
Manon Meijer
Hinke Pietersma
   
Bestuursondersteuning Bestuursadviseurs
Regien Adema (fondsenwerving) Jouke de Vries (wetenschap)
Maaike van Dijk (verslaglegging) Ide Jan Woltman (juridische zaken)
Yvonne Goudberg (ondersteuning penningmeester)
Irene de Vries (ondersteuning secretaris)
Facilitair
Carla van der Kooi – Teamleider & beheer stins
Lisette Groeneveld
Hanny Risseeuw
Irene de Vries

 

Onderzoekers:

Harry Boonstra
Liesbeth Drenth