De vrijwilligers van de Academie van Franeker


Vrijwilligers bestuur:

Eduard van Zuijlen (voorzitter)
Anne Bergsma (penningmeester)
Annalies Outhuijse (secretaris)
Robert Jansen (vice-voorzitter)
Manon Borst
Pieter Oosterhof
Andrej Zwitter

Raad van Advies:

Erica Schaper (voorzitter)
Dick Berlijn
Douwe Breimer
Jacob Fokkema
Adriaan Jansen

Hieronder ziet u per domein onze vrijwilligers:

Domein: Letter en Geest Domein: Recht en Omgeving
Manon Borst (bestuur) – Teamleider Annalies Outhuijse (bestuur) – Teamleider
Rolf Bremmer Harry Daemen
Carla van der Kooi Ruud Goeman
Josse Pietersma Margriet Oppedijk
Sytze Ypma Peter Polhuis
Domein: Mens en Gezondheid Domein: Natuur en Techniek
Robert Jansen (bestuur) Eduard van Zuijlen (bestuur) – Teamleider
Toni Bloemink  Lia van Dijk
Baukje Boersma Willem Jan van Elsacker
Dineke Bos Robert te Gussinklo Ohman
Wineke Bremmer – Teamleider Tineke Hemminga
Brenda Schouten (GGZ) Manon Meijer
Dick Tolsma
Onno de Vegt
Tineke de Vries

De vrijwilligers van de Junior Academie:

Pieter Oosterhof (bestuur) – Teamleider
Anne Bergsma (bestuur)
Harry Daemen
Paul Dolk
Josse Pietersma
Ingrid Teertstra
Frederike Travaille

De vrijwilligers voor ondersteuning van bestuur en domeinen:

PR en Communicatie Collectiebeheer Leeszaal
Caroline Derkx – Teamleider Carla van der Kooi
Yvonne Goudberg Josse Pietersma
Hieke Joustra Manon Borst (bestuur)
Manon Meijer
Susanne Mol
Hinke Pietersma
Annalies Outhuijse (bestuur)
Eduard van Zuijlen (bestuur)
   
Bestuursondersteuning Bestuursadviseurs
Caroline Derkx (adviseur PR en Communicatie) Jouke de Vries (wetenschap)
Maaike van Dijk (verslaglegging) Ide Jan Woltman (juridische zaken)
Regien Adema (fondsenwerving)
Yvonne Goudberg (ondersteuning penningmeester)
Irene de Vries (ondersteuning secretaris)
Facilitair
Arjen de Boer (beheer stins)
Baukje Boersma – Teamleider
Ger Eisenga
Tineke Hemminga
Lieke Jansen
Carla van der Kooi
Klaaske Panbakker
Hanny Risseeuw

 

Onderzoekers:

Harry Boonstra
Liesbeth Drenth