College door prof. dr. Steven Brakman - Na Corona: De crisis vanuit econonisch perspectief

Hoe de huidige maatschappelijke trant van nationalisme en kleinschaligheid zich verhoudt tot de massale steun die in internationaal verband door de EU is ontwikkeld....

Na Corona: De crisis vanuit economisch perspectief

De corona-pandemie trekt diepe sporen. De meest in het oog springende gevolgen zijn de gezondheidscrisis, onmiddellijk gevolgd door de economische en sociale crisis. Om deze crises zo goed mogelijk te bestrijden hebben overheden van getroffen samenlevingen hun handen vol. De maatregelen die genomen worden zijn soms van ongekende omvang. Ineens blijkt het mogelijk dat de overheid bepaalt dat iedereen thuis moet blijven en dat enorme geldbedragen op nationaal en internationaal niveau worden vrijgemaakt om hulp te bieden. Ook in Nederland zijn deze patronen herkenbaar. Daarom is het interessant om na te gaan welk effect de corona-crisis op de rol van overheden heeft en of de gekozen aanpak een duurzaam effect zal hebben. Vandaar dat de Academie van Franeker ervoor heeft gekozen bij de opening van het nieuwe academisch jaar dit thema centraal te stellen. Het openingscollege is verzorgd door dr. Jan Terlouw op 23 september 2020.  In de daaropvolgende weken (30 september, 14 en 21 oktober) zijn nog drie gerespecteerde sprekers dieper op dit thema ingegaan.

College door prof. dr. Steven Brakman

Prof. dr. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de RUG. Hij heeft stilgestaan bij de corona-crisis vanuit economisch perspectief.

Een interessante vraag in dit verband is hoe de huidige maatschappelijke trant van nationalisme en kleinschaligheid zich verhoudt tot de massale steun die in internationaal verband door de EU is ontwikkeld, waardoor nationale economieën nog meer dan voorheen aan elkaar verknoopt worden. Leiden de in omvang ongekende Europese subsidies en giften aan lidstaten en de daarvoor benodigde leningen op de kapitaalmarkt tot versterking of juist verzwakking van de economieën van de afzonderlijke lidstaten? En wat zullen de politieke gevolgen hiervan zijn? Het college van professor Brakman vond plaats op 21 oktober 2020.

College