Het zonnestelsel na Eise Eisinga door Adrie Warmenhoven

In de 18e eeuw bouwde Eise Eisinga een nauwkeurig bewegend model van het toen bekende zonnestelsel.

Het zonnestelsel na Eise Eisinga

In de 18e eeuw bouwde Eise Eisinga een nauwkeurig bewegend model van het toen bekende zonnestelsel. Na Eise Eisinga zijn er meer planeten ontdekt in ons zonnestelsel en is onze kennis over het heelal sterk toegenomen. In deze lezing wordt u meegenomen op een reis door ruimte en tijd en krijgt u, aan de hand van prachtige foto’s, een goed beeld van onze huidige kennis over het heelal.

De directeur-conservator van het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, dhr. Adrie Warmenhoven, zal ons meenemen op een bijzondere reis door ruimte en tijd.

Dit college is ook te zien op het YouTube kanaal van de Academie van Franeker.