Verzilting in Fryslân door Ir. Joca Jansen

Beter inzicht krijgen in het vraagstuk omtrent verzilting hier in de Friese bodem? Kijkt u dan naar dit online college.

Verzilting in Fryslân

Ir. Joca Jansen, hydroloog bij Wetterskip Fryslân geeft ons een beter inzicht in het vraagstuk omtrent verzilting hier in de Friese bodem.
Dit college is ook te zien op het YouTube kanaal van de Academie van Franeker.

Er komen een aantal vragen aan bod o.a.:
-Wat is verzilting?
-Waarom is verzilting een bedreiging?
-Waardoor wordt verzilting veroorzaakt?
-Is verzilting te voorkomen?
-Hoe zijn de gevolgen van verzilting te beperken?

Ir. Joca Jansen is in 1996 afgestudeerd als hydroloog aan de Wageningen University. In 1998 is zij in Fryslân begonnen als hydroloog bij het waterschap.
Joca Jansen werkt aan verschillende integrale projecten in het noorden van Fryslân, waarin het voorkomen of beperking van verzilting en het compenseren van de effecten van bodemdaling door delfstofwinning belangrijke opgaven zijn.
Daarnaast houdt zij zich op dit moment vooral bezig met de gevolgen van klimaatverandering op het watersysteem. Belangrijke thema’s hierbij zijn de zoetwaterbeschikbaarheid en wateroverlast in het landelijk en stedelijke gebied.