Simmerjûncolleges - 2021: Prof. James Kennedy - Was de oude Canon fout?

De Simmerjûncolleges - 2021 hebben als thema: De Canon.

Prof. James Kennedy – Was de oude Canon fout?

De Amerikaanse historicus James Kennedy is hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en was decaan van het (Engelstalige) University College Utrecht. Zijn specialiteit is de verzuiling van de Nederlandse maatschappij en het verdwijnen daarvan. Minister van Engelshoven benoemde hem in 2019 tot voorzitter van een onafhankelijke commissie met als opdracht de historische Canon van Nederland te herijken. Die vernieuwde Canon verscheen in 2020.
Professor Kennedy heeft een wekelijkse column in dagblad Trouw.