Simmerjûncolleges - 2021: Dr. Meindert Schroor - Hoesù un Franeker Kanon?

De Simmerjûncolleges - 2021 hebben als thema: De Canon.

Dr. Meindert Schroor – Hoesù un Franeker Kanon?

De geschiedenis van Franeker zit vol mooie verhalen en opmerkelijke gebeurtenissen. Bovendien speelt Franeker een belangrijke rol in de Friese geschiedenis. De Academie, Anna Maria van Schurman en Eise Eisinga staan in de ‘Fryske Kanon’. Rond 1500 was Franeker even de hoofdstad van Friesland. Stadhouder Willem Lodewijk heeft hier gewoond. Met de PC heeft Franeker de oudste sportklassieker. Én Franker is de bakermat van de psychische gezondheidszorg in Friesland. Franeker verdient een eigen Canon. Of beter nog: een eigen ‘stadsmonografie’.
Historicus en sociaal geograaf dr. Meindert Schroor legt uit waarom.