Simmerjûncolleges – 2021: Christianne Muusers – Bûter, brea en griene tsiis?

De Simmerjûncolleges - 2021 hebben als thema: De Canon.

Christianne Muusers – Bûter, brea en griene tsiis?

Christianne Muusers studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Ze richtte zich daarbij vooral op de Middelnederlandse taal- en letterkunde. Zo kwam ze aanraking met Nederlandstalige middeleeuwse kookteksten, een nogal onontgonnen genre. Allengs heeft ze haar terrein uitgebreid tot Europese middeleeuwse kookteksten en uiteindelijk tot kookteksten tot 1800 (nou ja, zeg maar 1900). Hiermee ontwikkelde ze een panoramische kijk op onze culinaire geschiedenis.
Recentelijke publiceerde ze:
Het geheim van de keukenmeid – Recepten uit de rijke keuken van de achttiende eeuw (2019)
Het excellente kookboek van doctor Carolus Battus uit 1593. De co-auteur is Marleen Willebrands. Het is uitgegeven door de Friese (!) uitgeverij Sterck & De Vreese / Bornmeer / Noordboek (2020)

U kunt haar volgen op de smaakvolle website Coquinaria