Simmerjûncolleges - 2021: Prof. Karel van der Toorn - Wie schreef de Bijbel eigenlijk?

De Simmerjûncolleges - 2021 hebben als thema: De Canon.

Prof. Karel van der Toorn – Wie schreef de Bijbel eigenlijk?

Karel van der Toorn is hoogleraar Godsdienst en Maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam. Hij diende die universiteit o.a. als decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen en als voorzitter van het College van Bestuur. Van der Toorn geldt als een groot expert op het gebied van het antieke Nabije Oosten, met nadruk op de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) in zijn culturele context. Zijn wetenschappelijk werk werd bekroond met diverse internationale prijzen.
Hij schreef o.a. het meermaals herdrukte Wie schreef de Bijbel? De ontstaansgeschiedenis van het Oude Testament (2009).