Simmerjûncolleges - 2021: Bert Looper - Wie bepaalt ús Canon?

De Simmerjûncolleges - 2021 hebben als thema: De Canon.

Bert Looper – Wie bepaalt ús Canon?

Bert Looper is de voormalig directeur van Tresoar. Hij biedt een boeiende kijk op het proces van canonisering van de Friese geschiedenis door de eeuwen heen en op de stand van zaken anno 2021. Het samenstellen van een ‘canon’ is altijd een heikele zaak. Willen we de geschiedenis bevriezen? Hoe lang kan een canon mee? Juist in de laatste jaren is de kijk op onze geschiedenis volop ter discussie komen te staan. Van wie is de geschiedenis eigenlijk? Hoeveel geschiedenissen hebben we? Kortom, een canon is altijd zeer tijdsgebonden en moet voortdurend ‘bij de tijd’ gehouden worden.
Tijdens de lezing maken de belangstellenden de instant-canon van 11 augustus 2021!