'Ferdinand Domela Nieuwenhuis' door Drs. Roel Sluiter

Een vat vol tegenstellingen...

Roel Sluiter, burgemeester (PvdA) van de gemeente Harlingen vanaf 2015 (van 2012-2015 reeds waarnemend burgemeester aldaar). Hij is historicus; afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en was werkzaam als docent, vervolgens afdelingsdirecteur en adjunct-directeur bij enkele scholengemeenschappen te Leeuwarden.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) wordt gekend als grondlegger van het socialisme in Nederland in de 19de eeuw. Een onvervaard strijder tegen onrecht en sociale ongelijkheid. Een pionier van de arbeidersbeweging en een nobele figuur die zichzelf voor anderen wegcijferde. Maar ook een vat vol tegenstellingen. Een dwars-denker zonder blijvende vriendschappen, een onbenaderbare figuur die zich kon bedienen van bijtend sarcasme. Roel Sluiter belicht in zijn college de tot de verbeelding sprekende mens Domela Nieuwenhuis en zijn tijd.