'Jelle Banga' door Prof. dr. Mart van Lieburg

De strijd van een Franeker dokter tegen ziekten en epidemieën.

Mart van Lieburg(1951) studeerde geneeskunde te Rotterdam. Hij specialiseerde zich in de medische geschiedenis en publiceerde over de ontwikkeling van de geneeskunde in Nederland. Hij was hoogleraar medische geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1986-1996), het Erasmus MC (Rotterdam 1987-2016), het UMCG (Groningen 2003-2016) en het LUMC (Leiden, 2015-1016). Sinds 1989 is hij tevens bibliothecaris van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Sinds 2013 geeft hij leiding aan het beheer van de bibliotheek en het erfgoed van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (Urk).

Jelle Banga, de strijd van een Franeker dokter tegen ziekten en epidemieën. 

Jelle Tjeerds Banga was een medicus die vanaf 1807 een praktijk had in Franeker. In zijn uitvoerige beroepsjournaal noteerde hij zijn bevindingen omtrent zijn werkzaamheden als lid van zowel het stadsbestuur alsook de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht. Die folianten geven een uniek uitzicht over het landschap van de 19e-eeuwse medische geschiedenis. Hoe ging hij om met moedersterfte in het kraambed en de opvallende epidemieën van zijn tijd? Door zijn bevindingen op te schrijven, hoopte hij eraan bij te dragen dergelijke ziekten te voorkomen en te genezen.