'Fedde Schurer' door Dr. Johanneke Liemburg

Maakt opstandigheid Fedde Schurer tot een 'dwarse figuur'?

Johanneke Liemburg(1952) was tot 2018 burgemeester van de gemeente Littenseradiel. In 2010 is ze gepromoveerd op een biografie Fedde Schurer (1898-1968), biografie van een Friese koerier. Ze schrijft nu een biografie over Geertje Lycklama à Nijeholt (1938 –2014), die internationaal een toonaangevende rol heeft gespeeld op het terrein van emancipatie en ontwikkelingssamenwerking.

Dit college is ook te zien op het YouTube kanaal van de Academie van Franker.

Fedde Schurer

De naam Fedde Schurer is onverbrekelijk verbonden aan ‘Kneppelfreed’, de knokpartij in Leeuwarden op het Zaailand in 1951, die uiteindelijk leidde tot de officiële erkenning van de Friese taal. Minder bekend is, dat Schurer in 1930 vanwege zijn pacifisme als onderwijzer in Lemmer werd ontslagen. Maar maakt die opstandigheid hem tot een ‘dwarse figuur’?