'Dwarsdenksters' door Drs. Bert Looper

Dwarsdenksters in de Friese cultuurgeschiedenis. Een rondgang door kunst, design en literatuur.

Bert Looper studeerde geschiedenis in Groningen en was achtereenvolgens gemeentearchivaris van Zutphen en ’s Hertogenbosch, directeur Centrale Archief Selectiedienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, directeur van het Historisch Centrum Overijssel en sinds 2007 directeur van Tresoar, Fries historisch en letterkundig centrum.

Dwarsdenksters in de Friese cultuurgeschiedenis

In zijn lezing gaat Bert Looper in op de vraag welke radicale artistieke en culturele veranderingen in Fryslân hebben plaatsgevonden en welke namen daaraan kunnen worden verbonden. Opvallend in de Friese cultuurgeschiedenis is de rol van ‘dwarsdenksters’. Een rondgang door kunst, design en literatuur levert een boeiend aantal radicale en vernieuwende vrouwen op die letterlijk en figuurlijk het gezicht van Fryslân hebben veranderd.