College door prof. dr. Rob Hoppe - Na Corona: Wisselwerking tussen wetenschap, politiek en economie

De rol van kennis en deskundigheid tijdens de Corona-crisis in relatie tot overheidsbeleid.

Na Corona: Wisselwerking tussen wetenschap, politiek en economie

De corona-pandemie trekt diepe sporen. De meest in het oog springende gevolgen zijn de gezondheidscrisis, onmiddellijk gevolgd door de economische en sociale crisis. Om deze crises zo goed mogelijk te bestrijden hebben overheden van getroffen samenlevingen hun handen vol. De maatregelen die genomen worden zijn soms van ongekende omvang. Ineens blijkt het mogelijk dat de overheid bepaalt dat iedereen thuis moet blijven en dat enorme geldbedragen op nationaal en internationaal niveau worden vrijgemaakt om hulp te bieden. Ook in Nederland zijn deze patronen herkenbaar. Daarom is het interessant om na te gaan welk effect de corona-crisis op de rol van overheden heeft en of de gekozen aanpak een duurzaam effect zal hebben. Vandaar dat de Academie van Franeker ervoor heeft gekozen bij de opening van het nieuwe academisch jaar dit thema centraal te stellen. Het openingscollege is verzorgd door dr. Jan Terlouw op 23 september 2020.  In de daaropvolgende weken (30 september, 14 en 21 oktober) zijn nog drie gerespecteerde sprekers dieper op dit thema ingegaan.

College door prof. dr. Rob Hoppe

Prof. dr. Rob Hoppe, emeritus-hoogleraar Beleidswetenschap aan de Universiteit van Twente. Hij is ingaan op de rol van kennis en deskundigheid. Een van de opvallende aspecten in de afgelopen maanden was de rol van deskundigen (vooral van virologen en epidemiologen) bij het bepalen van overheidsbeleid. Sommigen typeerden onze democratie zelfs als een virolocratie. Na een tijdperk waarin (wetenschappelijke) feiten hooguit werden gezien als interessante meningen, was op het hoogtepunt van de coronacrisis de publieke rol van wetenschappers dominant. Zal dat zo blijven in het post-coronatijdperk? En zal deze deskundigheidsgolf overslaan op andere velden van overheidszorg?

College