'Balthasar Bekker' door Dr. Hans de Waardt

De wondere wereld van heksen en tovenaars in Friesland en Groningen en Balthasar Bekker.

Hans de Waardt is verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne periode. Zijn onderzoek richt zich vooral op de geschiedenis van het geloof in toverij en hekserij van de geneeskunde en van de radicale Reformatie.

Balthasar Bekker, Franeker oud-student theologie, en de wondere wereld van heksen en tovenaars in Friesland en Groningen.

Dwars-denker Balthasar Bekker schreef het geruchtmakende boek ‘’De Betoverde weereld’’(1691-1693). Zijn dwarsdenken bracht hem in conflict met de gevestigde kerkelijke orde vanwege de vrije wijze waarop hij teksten uit de bijbel interpreteerde. Hans de Waardt voert u mee naar de tijd en denkwereld van deze bijzondere predikant.