College door Renate de Backere - Werelderfgoed de Waddenzee

Wat maakt de Waddenzee zo bijzonder?

De Waddenzee is in juni 2009 door Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoed. Een uitgestrekte vlakte in het Noorden van Nederland, soms zand of modder, soms water. Wat maakt de Waddenzee zo bijzonder, welke criteria hanteert de Unesco bij het toewijzen van gebieden tot Werelderfgoed? We duiken in de natuurlijke waarden van de Waddenzee en maken een reis door het verleden. Alle aspecten van het ontstaan van het Waddengebied komen aan bod. We volgen de getijden en natuurkrachten die het gebied hebben gevormd. We bewegen mee met de diverse diersoorten die zo eigen zijn aan de Waddenzee, in water, bodem en in de lucht. Dieren en planten hebben zich weten aan te passen aan de grote dynamiek. Een hele bijzondere zee, de Waddenzee!

Renate de Backere, co√∂rdinator publieksactiviteiten bij de Waddenvereniging, neemt ons mee langs allerlei facetten van ‘Werelderfgoed de Waddenzee’.
Het is weer een zeer interessant en informatief college geworden.

College