De Decamerone (deel 1) door prof. em. Rolf H. Bremmer Jr.

De Decamerone van Boccaccio, waar gaat dit boek nu eigenlijk over?

De Decamerone (deel 1)

In twee colleges wordt door Prof. em. Rolf H. Bremmer Jr. – emeritus hoogleraar Middeleeuwse Engelse Taal en Literatuur  en emeritus bijzonder hoogleraar Friese Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Leiden – de Decamerone in de schijnwerpers gezet.

Dit college is ook te zien op het YouTube kanaal van de Academie van Franker.

Het eerste college gaat vooral over Italië in de veertiende eeuw, over politiek, kunst, wetenschap en economie. Het biedt de achtergrond voor het tweede college waarin Boccaccio naar voren treedt, die samen met Dante en Petrarcha beeldbepalend is voor de Italiaanse literatuur van die tijd.
Het accent valt natuurlijk op de Decamerone zelf en waar dat boek nou eigenlijk over gaat.

Weinig middeleeuwse literatuur is zo populair gebleven als de Decamerone van Giovanni Boccaccio. Het boek speelt in het Florence van 1348, als daar de pest heerst. De lijken stapelen zich op in de straten, het is vreselijk. Tien jongelui ontmoeten elkaar achterin een kerk en besluiten de stad te ontvluchten naar een buitenhuis in de heuvels. Daar doden ze de tijd met het elkaar vertellen van verhalen. Honderd prachtige korte ‘novelles’ in tien dagen. Verhalen over liefde en trouw, overspel en bedrog, geloof en schijnheiligheid, maatschappijkritiek en lijdzaamheid, wijsheid en stompzinnigheid. Het hele bonte leven van die tijd trekt aan onze ogen voorbij: soms herkenbaar, soms vervreemdend.