Johannes Bogerman

Hoogleraar theologie
1576 - 1637

Johannes Bogerman werd in 1576 geboren in een streng calvinistisch gezin. Hij is vooral bekend geworden als voorzitter van de Dordtse synode en als vertaler van delen van het Oude Testament in de landstaal. Hij werd opgeleid aan de Academie van Franeker en bleef hier tot aan zijn dood in 1637 als professor in de theologie aan verbonden.