Omgevingswet 8 – Onderzoeksrapport

04 november 2020

In de periode april-juli 2019 hebben negen studenten Juridische Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen samen met prof. Dr. H.B. Winter en de Academie van Franeker een early warning onderzoek uitgevoerd naar de Pilot Omgevingswet Noordwest-Fryslân. Het onderzoeksrapport dat uit dit onderzoek voortvloeide is in juli 2019 aan de betrokkenen aangeboden en in het najaar van 2019 tijdens een bijeenkomst in Waadhoeke aan de betrokken overheden gepresenteerd.

Naar aanleiding van dit onderzoeksrapport hebben Dana Kromhout (masterstudent Juridische Bestuurskunde), Joachim Bekkering (masterstudent Juridische Bestuurskunde), Annalies Outhuijse (secretaris Academie van Franeker en advocaat bij Stibbe) en prof. Dr. H.B. Winter (hoogleraar Bestuurskunde) een artikel geschreven dat op 6 november 2020 is gepubliceerd in het magazine van Binnenlands Bestuur. Dit artikel is een korte samenvatting van de belangrijkste onderzoeksbevindingen, waarbij de nadruk ligt op de knelpunten en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen.

Klik hier voor het artikel blz. 1

Blz. 2

Geïnteresseerden kunnen het onderzoeksrapport opvragen bij de auteurs, via h.b.winter@rug.nl