Omgevingswet 2 – De pilot in volle gang

09 augustus 2018

De pilot Omgevingswet is in volle gang. Na de start van de pilot zijn er reeds vele en zeer uiteenlopende projecten ingediend: nieuwe vormen van landbouw, energietransitie in dorpen, het wederom bevaarbaar maken van historische vaarten en het ontwikkelen van een terreinen met tiny houses. Allemaal projecten die zeer waardevol zijn, maar momenteel tegen huidige wet- en regelgeving aanlopen. Ook het toetsingsproces en uitvoering verkrijgen momenteel een invulling. Na de verkrijging van de financiering, zal de monitoring ook spoedig van start gaan.

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie ontvangen over dit project? Neem dan contact met ons op via het contactformulier onder contact.