Omgevingswet 1 – Speech Act en minisymposium pilotproject “Noordwest Friesland ontregelt”

25 maart 2018

Na goedkeuring van de pilot-aanvraag door het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd op 23 maart 2018 door de commerciële club van Noordwest Friesland een minisymposium georganiseerd waarbij ook een speech act werd uitgesproken. Dit geschiedde in het Academiegebouw van de Academie van Franeker: de Botniastins. Hierbij was ruim 50 leden publiek aanwezig van diverse betrokkene organisaties zoals het ministerie, de provincie, het waterschap, beide gemeenten en ondernemers.

 

Het programma was als volgt:

14:00-14:10 Welkom door Eduard van Zuijlen, bestuursvoorzitter Stichting Academie van Franeker

14:10-14:20 Presentatie Friese Aanpak Omgevingswet door Provincie Fryslân

14:20-14:30 Toelichting pilot door Frans Nieuwhof en Govert Geldof

14:30-14:40 Voorbeeld project van de heren Jukema door Roelien Kuiper

14:40-15:00 Ondertekening intentieverklaring met (inter)actie jeugdraden Waadhoeke en Harlingen

15.00-1530 Reflectie ondertekenaars via interview door Roelof Lousma

15:30-15:40 Wetenschappelijke reflectie prof. dr. Caspar van den Berg, bestuurskundige Campus Fryslân Rijksuniversiteit Groningen

15:40-16:00 Afsluiting en borrel

 

 

Zie hier voor meer informatie over deze dag.