Omgevingswet 4 – Bericht van financiering 4 april 2019

13 april 2019

Vlak na het éénjarige bestaan van de Academie van Franeker heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend gemaakt €70.000 toe te kennen voor wetenschappelijk onderzoek over de Omgevingswet. Het betreft een subsidie voor het monitoren van de Pilot Omgevingswet Noordwest Friesland. Deze unieke pilot is gestart op initiatief van bedrijvenvereniging Commerciële Club Noordwest Friesland en officieel bekrachtigd in maart 2018 door de gemeente Waadhoeke, de provincie Fryslân, het Wetterskip en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Mr Annalies Outhuijse, bestuurslid van de Academie en werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen: “We zijn heel blij met dit eerste onderzoeksgeld en zien het als een belangrijke erkenning dat juist een ministerie ons deze opdracht beeft verleend. De invoering van de Omgevingswet staat reeds lang op de agenda en veel gemeenten zijn bezig met de papieren voorbereiding, maar het is prachtig om te zien dat de gemeente Waadhoeke en de andere partijen het lef tonen om aan de slag te gaan en de nieuwe werkwijzen toe te passen en wij daar een klein onderdeel van kunnen zijn.”

De pilot houdt in dat de overheden in Noordwest Fryslân voor een beperkt aantal projecten doen alsof de Omgevingswet al van toepassing is. Hierdoor worden de innovatieve principes die vastgelegd zijn in de Omgevingswet, zoals het ‘ja, mits principe’ in plaats van het ‘nee, tenzij principe’ en de burgerparticipatie alvast op afgebakende schaal toegepast voor daadwerkelijke projecten.

Op verzoek van de ondernemers van de CCNWF en gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzorgt de Academie de wetenschappelijke monitoring van de pilot ‘Noordwest Friesland ontregelt’. Het onderzoek zal worden verricht door Prof.dr. H.B. Winter, Prof.mr.dr. K.J. de Graaf en mr.dr. H.D. Tolsma vanuit Rijksuniversiteit Groningen en mr. A. Outhuijse van Rijksuniversiteit Groningen en Academie van Franeker. Prof.dr. C.F. van den Berg van Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen en dr. Harry Daemen, vrijwilliger bij de Academie van Franeker en voorheen werkzaam bij vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam, vervullen bij het onderzoek een adviserende rol.

Het onderzoek loopt van 1 april 2019 tot 1 april 2021.

Vragen, suggesties en verzoeken ten aanzien van dit project zijn van harte welkom op info@academiefraneker.nl