Omgevingswet 3 – Delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op bezoek

13 april 2019

Op 13 februari had de Academie van Franeker bezoek van een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van de Pilot Omgevingswet. Na een presentatie van de verschillende projecten binnen de pilot op de ochtend, is er een bezoek gebracht aan de gemeente Waadhoeke om daar te spreken met de verschillende betrokkenen binnen de pilot over hun eerste ervaringen met deze nieuwe werkwijze. Op verzoek van de ondernemers van de Commerciële Club Noordwest Friesland verzorgt de Academie de wetenschappelijke monitoring van de pilot ‘Noordwest Friesland ontregelt’.

De pilot houdt in dat de overheden in Noordwest Fryslân – gemeente Waadhoeke en Harlingen, Provincie Fryslân en het Wetterskip – voor een beperkt aantal projecten doen alsof de Omgevingswet al van toepassing is. Hierdoor worden de innovatieve principes die vastgelegd zijn in de Omgevingswet, zoals het ‘ja, mits principe’ in plaats van het ‘nee, tenzij principe’ en de burgerparticipatie alvast op afgebakende schaal worden toegepast voor daadwerkelijke projecten.

Vragen, suggesties en verzoeken ten aanzien van dit project zijn van harte welkom op info@academiefraneker.nl