Omgevingswet 5 – Bijeenkomst 8 april 2019

13 april 2019

Op 8 april 2019 was de eerste officiële onderzoeksbijeenkomst een feit. In de Botniastins vond een ontmoeting plaats tussen de initiatiefnemers van de pilot Omgevingswet Noordwest Friesland, het onderzoeksteam van de Rijksuniversiteit Groningen en de vrijwilligers van de Academie van Franeker. In de zeer vruchtbare bijeenkomst hebben de initiatiefnemers de geschiedenis en de inhoud van de pilot toegelicht waarna is ingegaan op de onderzoeksplannen en de eerste stappen van het monitoringsonderzoek.

De pilot houdt in dat de overheden in Noordwest Fryslân – gemeente Waadhoeke en Harlingen, Provincie Fryslân en het Wetterskip – voor een beperkt aantal projecten doen alsof de Omgevingswet al van toepassing is. Hierdoor worden de innovatieve principes die vastgelegd zijn in de Omgevingswet, zoals het ‘ja, mits principe’ in plaats van het ‘nee, tenzij principe’ en de burgerparticipatie alvast op afgebakende schaal worden toegepast voor daadwerkelijke projecten.

Op verzoek van de ondernemers van de CCNWF en gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzorgt de Academie de wetenschappelijke monitoring van de pilot ‘Noordwest Friesland ontregelt’. Deze monitoring zal uitgevoerd worden door de Academie van Franeker met wetenschappelijk onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en Campus Fryslân. Het onderzoek loopt van 1 april 2019 tot 1 april 2021.

Vragen, suggesties en verzoeken ten aanzien van dit project zijn van harte welkom op info@academiefraneker.nl