Collegereeks Europa

  • 07 november 2019
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Waarom hebben we de EU? Hoe werkt de EU? En hoe ziet de toekomst eruit?

Harry Daemen en Ulke Veersma organiseren komende winter een zesdelige collegereeks over de Europese Unie – een ingewikkelde en fascinerende politieke arena – en de actuele thema’s die voor alle EU burgers van belang zijn.

De eerste twee colleges gaan over de geschiedenis en het functioneren van de EU. Vervolgens wordt ingegaan op de actualiteit. Aan de orde komen de Europese beleidsvorming, Brexit, democratie, sociaal beleid en migratie. Het zesde, afsluitende college zal gaan over de toekomst van de EU: de mogelijkheden en uitdagingen.

In al deze colleges krijgen de deelnemers volop ruimte om vragen te stellen en in discussie te gaan over deze zeer actuele problematiek.

Mogelijk wordt aan deze cursus ook een tweedaagse excursie naar Brussel verbonden. Dit is afhankelijk van de animo onder de deelnemers en de praktische mogelijkheden.

Leest u hier meer over deze collegereeks.