Circulaire economie

  • 15 oktober 2019
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

LET OP! Dit college is op dinsdagavond!

Dit college wordt gegeven door prof. dr. Gjalt de Jong.

Gjalt de Jong is hoogleraar Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen|Campus Fryslân.

Verdere inhoud van het college volgt zo spoedig mogelijk.