Viral in de achttiende eeuw. Het Planetarium van Eise Eisinga

  • 20 september 2019
  • 16:00 uur
Bethelkerk
Dijkstraat 11
8801 LR Franeker

Inspireer een ander!

Als Eise Eisinga in 1781 zijn Planetarium afmaakt is hij al een tijdje onderwerp van gesprek in Franeker en ver daarbuiten. Uit binnen- en buitenland is volop belangstelling voor de meester wolkammer. Zijn astronomisch uurwerk spreekt iedereen tot de verbeelding.

Dat het Planetarium in Franeker staat is niet toevallig. Juist in de Friese agrarische omgeving waren alle voorwaarden aanwezig die nodig waren voor dit wonder van techniek.

Eisinga’s opleiding, zijn financiële positie, kennis en vaardigheden had hij allemaal opgedaan in Franeker of daarbij in de buurt. Hij was een man van stand, lid van het stadsbestuur, met een heel goed lopend bedrijf. Vlakbij een vooraanstaande universiteit bouwde hij het mooiste Planetarium dat de wereld ooit had gezien. En dat was direct een doorslaand succes.

In dit college zal ik laten zien hoe we dit succes kunnen begrijpen. Welke zaken had Eise Eisinga nodig om zijn Planetarium te kunnen bouwen? En hoe kan het dat de hele wereld er bijna direct van op de hoogte was? Dat kon omdat Eisinga gebruik maakte van zijn agrarische achtergrond.

Dit college wordt gegeven door dr. Arjen Dijkstra.

Dr. Dijkstra is het hoofd van het Universiteitsmuseum en beleidsadviseur van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn expertise ligt in Wetenschap en samenleving, Geschiedenis van universiteiten, Eise Eisinga en Geschiedenis van de wiskunde.

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 20 september 2019 start om 16.00 uur in de Bethelkerk, Dijkstraat 11 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn (na aanmelding) een half uur voor aanvang van het college verkrijgbaar bij de Bethelkerk en een kaartje geeft recht op een consumptie na afloop bij de Bethelkerk. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar info@academiefraneker.nl. Vermeld daarbij s.v.p. uw naam, het aantal personen waarmee u komt en het college waarom het gaat.