Het Poldermodel

  • 11 september 2019
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Dit college wordt gegeven door dr. Harry Daemen.

Dr. Daemen is politicoloog en doceerde onder andere Vergelijkende Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met bijzondere aandacht voor politieke en bestuurlijke verhoudingen in Europa. Tevens is dr. Daemen verbonden aan de Academie van Franeker, domein Recht en Omgeving.

Het Poldermodel

Vaak doodverklaard, vaak verketterd en toch leeft dit symbool van de Nederlandse bestuurscultuur nog steeds. Recent zagen wij de totstandkoming van het klimaatakkoord en het pensioenakkoord. En misschien is er nog wel meer.
In dit college verkennen wij de wortels van het poldermodel en zoeken wij naar de kern daarvan. Hoe zit het in elkaar; hoe werkt het? Ook zal worden ingegaan op de vraag hoe dit poldermodel zich verhoudt tot politieke opvattingen over correcte besluitvorming.

Bovendien: is dit model wel zo exclusief Nederlands? Zien wij niet ook in andere landen processen die erop lijken? De verkenning van deze vraag brengt ons onder meer bij het verband tussen het poldermodel en moderne bestuurskundige theorieën, zoals de netwerktheorie. In samenhang daarmee zullen wij zien onder welke voorwaarden het model kan bestaan, welke gedragsregel daarbij gelden en wat de blijvende waarde van dit model is.

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 11 september 2019 start om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn een half uur voort aanvang van het college verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar info@academiefraneker.nl. Vermeld daarbij s.v.p. uw naam, het aantal personen waarmee u komt en het college waarom het gaat. 

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?