Publiekscollege – Brexit 1: Een gecompliceerde geschiedenis

  • 16 januari 2019
  • 20:30
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Zet in je Facebookagenda

Inspireer een ander!

“There is something rotten in the state ..…”  Minireeks Brexit

Men kan geen krant openslaan zonder te worden geconfronteerd met spannende, soms absurdistische beschrijvingen van de debatten over de “Brexit”, of van de manier waarop in het Verenigd Koninkrijk over de Europese Unie wordt gesproken. Groot-Brittannië verkeert in een diepe politieke crisis, veroorzaakt door de Brexit. Hoewel, veroorzaakt? Soms krijgt men het idee dat de Brexit-crisis meer gevolg is dan oorzaak.

In deze minireeks van twee colleges zal dr Daemen ingaan op de problematische verhouding tussen Groot-Brittannië en de EU en de geschiedenis daarvan. Daarbij zullen zeker ook de uiteenlopende visies op de missie van het Europese Unie aan de orde komen. In het tweede college, waarschijnlijk(!?) na de stemming in het Lagerhuis, zal aansluitend daarop ook ingegaan worden op de “wat-nu-vraag”.

 

Dr Harry Daemen is politicoloog en doceerde o.a. Vergelijkende Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met bijzondere aandacht voor politieke en bestuurlijke verhoudingen in Europa.

 

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 16 januari 2019 start om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker.

Toegangskaartjes á € 7,- zijn verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. Aanmelden voor dit college is niet nodig. Bij grote belangstelling wijken we uit naar de naastgelegen Martinikerk.

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?