Simmerjûncolleges 2022: Prof. Dr. Wessel Stoker – God in moderne kunst – Spiritus of spiritualiteit

  • 10 augustus 2022
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Simmerjûncolleges 2022

Academische tijden herleven met de Simmerjûncolleges

Meer dan twee eeuwen groeide en bloeide in Franeker een, in binnen- en buitenland roemruchte universiteit. Voorjaar 2018 is de Academie van Franeker nieuw leven ingeblazen. Niet als de zoveelste hogere onderwijsinstelling, maar als centrum om wetenschap en maatschappij te verbinden. Activiteiten vinden plaats in de historische Botniastins aan de Breedeplaats.

Deze zomer biedt de Academie van Franeker inwoners en toeristen al weer voor de 5e keer een reeks simmerjûncolleges aan. Elk college staat op zich, met als overkoepelend thema ‘Toekomstbeelden’.
Hoe ziet bijvoorbeeld de voedselzekerheid van morgen er uit? Of de Afsluitdijk? Maar we gaan ook kijken naar het toekomstbeeld dat Nederlandse emigranten hadden in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Al met al is het een interessant en gevarieerd programma.

Het college van vandaag wordt gegeven door Prof. Dr. Wessel Stoker.

God in de moderne kunst – Spiritus of spiritualiteit?

Marlene Dumas, Marc Mulders, e.a. over religieuze kunst

Het is verrassend hoe religieuze symboliek in werken van moderne kunstenaars een breed publiek kan aanspreken. Ook hen die niets met de kerk te maken willen hebben. Kunst en religie zijn aan elkaar verwant omdat zij beide op eigen wijze willen uitdrukken waar het in het leven werkelijk om gaat. Vincent van Gogh, GrahamSutherland, Marc Mulders, Marlene Dumas en andere moderne kunstenaars verbeelden christelijke thema’s met een nieuwe beeldtaal. Hun kunst kan een dialoog oproepen, een vorm van protest zijn of spirituele verdieping geven. Wessel Stoker laat zulke kunst zien en licht haar toe.

Prof. Wessel Stoker was als godsdienstfilosoof en estheticus aan de VU verbonden. Hij bekleedde de bijzondere leerstoel esthetica aan de VU (Faculteiten Theologie, Filosofie en Letteren). Onlangs verscheen zijn boek over moderne religieuze kunst: God opnieuw verbeeld: een theologische kunstbeschouwing (Parthenon2019).

Woensdagavond – Collegeavond
Locatie: ​​De Botniastins, Breedeplaats 1
Toegang:​​€10,- (inclusief een consumptie na afloop bij De Doelen)
Inloop: ​​20:15 uur
Aanvang college: 20:30 uur

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?