Simmerjûncolleges 2022: Prof. Dr. Ton van Kalmthout – Arcadisch Australië? – Emigranten doen een boekje open

  • 31 augustus 2022
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Simmerjûncolleges 2022

Academische tijden herleven met de Simmerjûncolleges

Meer dan twee eeuwen groeide en bloeide in Franeker een, in binnen- en buitenland roemruchte universiteit. Voorjaar 2018 is de Academie van Franeker nieuw leven ingeblazen. Niet als de zoveelste hogere onderwijsinstelling, maar als centrum om wetenschap en maatschappij te verbinden. Activiteiten vinden plaats in de historische Botniastins aan de Breedeplaats.

Deze zomer biedt de Academie van Franeker inwoners en toeristen al weer voor de 5e keer een reeks simmerjûncolleges aan. Elk college staat op zich, met als overkoepelend thema ‘Toekomstbeelden’.
Hoe ziet bijvoorbeeld de voedselzekerheid van morgen er uit? Of de Afsluitdijk? Maar we gaan ook kijken naar het toekomstbeeld dat Nederlandse emigranten hadden in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Al met al is het een interessant en gevarieerd programma.

Het college van vandaag wordt gegeven door Prof. Dr. Ton van Kalmthout.

Arcadisch Australië? – Emigranten doen een boekje open

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de Nederlandse regering een tamelijk effectief emigratiebeleid: meer dan een half miljoen Nederlanders verhuisden naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Ruim 150.000 Nederlandse ingezetenen belandden in Australië. Deze landverhuizing ging gepaard met een hoeveelheid Nederlands-Australischeemigratieliteratuur voor volwassenen en jeugdigen, een literatuur die hen voorbereidde op de overtocht en vestiging en verslag deed van hun ervaringen aan de andere kant van de wereld. Tot deze ervaringen behoorde vaak een cultuurschok, niet alleen veroorzaakt door nieuwe leef- en werkomstandigheden en onbekende gebruiken, maar ook door de overweldigende natuur van een uitgestrekt land, met vreemde gewassen en exotische dieren zoals kangoeroes, kookaburra’s, slangen en merkwaardige insecten. Het college gaat in op de vraag op welke manieren en in welke gedaanten emigratieliteratuur werd ingezet, al dan niet in vertaling. Hoe bracht zij emigratie, emigranten en het land van bestemming voor het voetlicht? Welke auteurs en bemiddelende instanties waren erbij betrokken? En welke functies had zij voor het beoogde lezerspubliek?

Prof. dr. Ton van Kalmthout is senior-onderzoekerbij NL-Lab, een interdisciplinaire onderzoeksgroep van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Nederlandse letterkunde bij het Leiden University Centre for the Arts in Society. In zijn onderzoek en publicaties concentreert hij zich op uiteenlopende vormen van cultuuroverdracht, waaronder de import van buitenlandse literatuur in Nederland en de receptie van Nederlandse literatuur elders in de wereld. In 2021 hield hij zijn oratie Een sprong in het duister. Nederlandse emigratieliteratuur 1946-1992.

Woensdagavond – Collegeavond
Locatie: ​​De Botniastins, Breedeplaats 1
Toegang:​​€10,- (inclusief een consumptie na afloop bij De Doelen)
Inloop: ​​20:15 uur
Aanvang college: 20:30 uur

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?