Simmerjûn Colleges – 2020: Jelle Banga (1786-1877)

  • 22 juli 2020
  • 20:30 uur
Martinikerk
Breedeplaats 2
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

De Simmerjûn Colleges – 2020 hebben dit jaar als thema: Dwarsdenkers.

Het college van vandaag wordt gegeven door prof. dr.  Mart van Lieburg.

Mart van Lieburg(1951) studeerde geneeskunde te Rotterdam. Hij specialiseerde zich in de medische geschiedenis en publiceerde over de ontwikkeling van de geneeskunde in Nederland. Hij was hoogleraar medische geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1986-1996), het Erasmus MC (Rotterdam 1987-2016), het UMCG (Groningen 2003-2016) en het LUMC (Leiden, 2015-1016). Sinds 1989 is hij tevens bibliothecaris van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Sinds 2013 geeft hij leiding aan het beheer van de bibliotheek en het erfgoed van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (Urk).

Jelle Banga, de strijd van een Franeker dokter tegen ziekten en epidemieën. 

Jelle Tjeerds Banga was een medicus die vanaf 1807 een praktijk had in Franeker. In zijn uitvoerige beroepsjournaal noteerde hij zijn bevindingen omtrent zijn werkzaamheden als lid van zowel het stadsbestuur alsook de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht. Die folianten geven een uniek uitzicht over het landschap van de 19e-eeuwse medische geschiedenis. Hoe ging hij om met moedersterfte in het kraambed en de opvallende epidemieën van zijn tijd? Door zijn bevindingen op te schrijven, hoopte hij eraan bij te dragen dergelijke ziekten te voorkomen en te genezen.

College bijwonen?

De duur van het college is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 22 juli 2020 start om 20:30 uur in de Martinikerk, Breedeplaats 2 te Franeker.
Toegangskaartjes á  €7,- zijn een half uur voor de aanvang van het college verkrijgbaar in de kerk. Een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café de Doelen.

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Zonder aanmelding is er alleen toegang indien er plaats beschikbaar is.

N.B. In en rondom de Martinikerk zijn de Corona-maatregelen van toepassing.

 

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?