Simmerjûn Colleges – 2020: Fedde Schurer

  • 15 juli 2020
  • 20:30 uur
Martinikerk
Breedeplaats 2
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

De Simmerjûn Colleges – 2020 hebben dit jaar als thema: Dwarsdenkers.

Het college van vandaag wordt gegeven door Dr. Johanneke Liemburg.

Johanneke Liemburg(1952) was tot 2018 burgemeester van de gemeente Littenseradiel. In 2010 is ze gepromoveerd op een biografie Fedde Schurer (1898-1968), biografie van een Friese koerier. Ze schrijft nu een biografie over Geertje Lycklama à Nijeholt (1938 –2014), die internationaal een toonaangevende rol heeft gespeeld op het terrein van emancipatie en ontwikkelingssamenwerking.

Fedde Schurer

De naam Fedde Schurer is onverbrekelijk verbonden aan ‘Kneppelfreed’, de knokpartij in Leeuwarden op het Zaailand in 1951, die uiteindelijk leidde tot de officiële erkenning van de Friese taal. Minder bekend is, dat Schurer in 1930 vanwege zijn pacifisme als onderwijzer in Lemmer werd ontslagen. Maar maakt die opstandigheid hem tot een ‘dwarse figuur’?

College bijwonen?

De duur van het college is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 15 juli 2020 start om 20:30 uur in de Martinikerk, Breedeplaats 2 te Franeker.
Toegangskaartjes á  €7,- zijn een half uur voor de aanvang van het college verkrijgbaar in de kerk. Een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café de Doelen.

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Zonder aanmelding is er alleen toegang indien er plaats beschikbaar is.

N.B. In en rondom de Martinikerk zijn de Corona-maatregelen van toepassing.

 

 

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?