Simmerjûn Colleges – 2019: De Oldehove van Leeuwarden

  • 17 juli 2019
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

De Simmerjûn Colleges – 2019 hebben dit jaar als thema: Onder Professoren.

Het college van vandaag wordt gegeven door Prof. dr. Sible de Blaauw, Hoogleraar Vroegchristelijke kunst en architectuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De Oldehove van Leeuwarden:
van toren der hoogmoed tot dwars icoon

Kort nadat in Groningen de majestueuze Martinitoren was verrezen, begon men in Leeuwarden met de bouw van een minstens zo prestigieuze toren bij de hoofdkerk van de stad.

De lotgevallen van de Leeuwarder toren staan echter haaks op die van Groningen: onvoltooid, mislukt en ontdaan van het bijbehoorende kerkgebouw is het een wonder dat deze indrukwekkende gotische bouwstomp tenslotte toch tot symbool van de stad Leeuwarden is geworden. In dit college wordt stilgestaan bij de intenties van de bouwers en van degenen die in loop van de eeuwen verantwoordelijk zijn geweest voor het behoud van dit schijnbaar nutteloze gebouw.

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 17 juli 2019 start om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn een half uur voort aanvang van het college verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar info@academiefraneker.nl. Vermeld daarbij s.v.p. uw naam, het aantal personen waarmee u komt en het college waarom het gaat.