Simmerjûn Colleges – 2019: De Universiteit van het Noorden

  • 10 juli 2019
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Frandeker

Inspireer een ander!

De Simmerjûn Colleges – 2019 hebben dit jaar als thema: Onder Professoren.

Het college van vandaag wordt gegeven door Prof.dr. Jouke de Vries.

Prof.dr. Jouke de Vries studeerde politieke wetenschappen. Sinds 1999 was hij hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Sinds 2015 is hij hoogleraar ‘Governance and public policy’ aan de Rijksuniversiteit Groningen alwaar hij op 1 oktober 2018 voorzitter van het College van Bestuur is geworden.

Prof.dr. Jouke de Vries is een van de Founding Fathers van de Academie van Franeker.

De Universiteit van het Noorden, wat merk ik daarvan?

In 2015 heeft professor Jouke de Vries voor de Rijksuniversiteit Groningen de ‘Campus Fryslân’ opgezet in Leeuwarden. Vorig jaar introduceerde De Vries een nieuw begrip: ‘Universiteit van het Noorden’. Wat bedoelt hij daarmee?

Tijdens het eerste Simmerjûncollege van dit jaar zal professor De Vries uitleggen hoe hij dit allemaal voor zich ziet. Wat gaan wij er in Franeker en in de gemeente Waadhoeke straks van merken dat er weer academisch onderwijs is in Friesland?

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 10 juli 2019 start om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn een half uur voort aanvang van het college verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar info@academiefraneker.nl. Vermeld daarbij s.v.p. uw naam, het aantal personen waarmee u komt en het college waarom het gaat.